Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole

Inovácia nadpredmetových kompetencií potrebných na aplikáciu nových poznatkov
z oblasti čitateľskej gramotnosti do výučby na stredných školách.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
733/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Integrácia ČG do výučby na SŠ