Inovatívne spôsoby hodnotenia žiakov v predmete slovenský jazyk a literatúra

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania nástroje na objektivizovanie hodnotenia učebnej činnosti žiakov, ktoré sú v súlade s aktuálnymi trendmi hodnotenia a podporujú rozvíjanie hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností žiakov.

Číslo akreditácie: 
716/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Inovatívne spôsoby hodnotenia žiakov v predmete slovenský jazyk a literatúra