Inovácie v riadení základných umeleckých škôl

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania aktuálne poznatky v oblasti legislatívy, pedagogiky, psychológie a didaktiky potrebných na výkon riadiacej činnosti vedúcich pedagogických zamestnancov základných umeleckých škôl.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
961/2012 - KV