Inovácie v riadení neplnoorganizovaných základných škôl

Obnoviť a zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností na neplnoorganizovaných základných školách.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
962/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Inovácie v riadení neplnoorganizovaných ZŠ