Inovácia obsahu občianskej náuky na stredných školách prostredníctvom elearningu

VP sa nerealizoval nakoľko sa počas realizácie nedoriešilo elearningové prostredie a spôsob tvorby obsahu vhodný cez elearning

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
583/2011 - KV