Hodnotenie kvality vyučovania a sebahodnotenie práce učiteľa ZŠ a SŠ

Účastník vzdelávania sa naučí: pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť projekt empirického pedagogického skúmania vyučovania vo svojej triede (ročníku, na škole).

Číslo akreditácie: 
481/2011 - KV
Druh: