Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese

VP umožňuje získať a prehĺbiť poznatky z oblasti globálnych problémov a aplikácie informácií do edukačného procesu s globálnou dimenziou.

Číslo akreditácie: 
917/2012 - KV