Geštaltpedagogika a poradenstvo I - integratívna pedagogika v predmete náboženstvo/náboženská výchova

Získať, rozšíriť a vybaviť učiteľa kompetenciami potrebnými na vyučovanie výchovno-vzdelávacieho predmetu náboženstvo/náboženská výchova tak, aby učitelia rozvíjali v žiakoch predpoklady pre zdravý a ţžvý duchovný rozmer osobnosti založený na rozvíjaní osobnej viery, nádeje a lásky a zvládanie vnútorných dynamizmov mladého človeka.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
771/2012 - KV
Druh: