Geografia v medzipredmetových vzťahoch a súvislostiach

VP je zameraný na nové trendy vo vyučovaní geografie, prepojenie geografie s ostatnými predmetmi a uvedomenie si komplexnosti poznatkov o Zemi. Témy sú v prepojení geografie s dejepisom, biológiou, matematikou, informatikou, slovenským jazykom a literatúrou, umením a kultúrou.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
714/2012 - KV
Druh: