Formatívne hodnotenie na podporu učenia sa žiakov

Číslo akreditácie: 
2/2020 – PIV2
Druh: 
Odborný konzultant
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
Dokumenty