Florbal v učive telesnej a športovej výchovy

Získanie potrebnej kvalifikácie k chýbajúcim športovým činnostiam. Realizácia hodín florbalu na základnej a strednej škole, rozhodovanie zápasov v školskom florbale, aplikovanie do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
576/2011 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy