MOKKA => MOdellentwicklung: Kunst und Kreativität als Alternative

Primárne karty

 

MOKKA => MOdellentwicklung: Kunst und Kreativität als Alternative

logotyp1.png logotyp2.png logotyp3.png

Koordinátor projektu: 
Westfälisches Forum für Kultur und Bildung e.V., Nemecko

Cieľ projektu: 
Posilniť úspešnú integráciu s ohľadom na sociálnu a kultúrnu rôznorodosť a sebavedomie mládeže prostredníctvom rozvíjania ich kreativity a nadania. Vypracovať podporný materiál pre učiteľov zameraný na sprostredkovanie umenia, múzejnú a galerijnú pedagogiku a v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami, múzeami a galériami vydať zborník pre učiteľov obsahujúci vzdelávacie materiály podporujúce inovatívne nápady, rozvoj kreativity a nadania. 

Prvé projektové stretnutie: 
Cieľom prvého projektového stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 6. – 9. 10. 2016 v meste Paderbom v Nemecku, bolo prezentovať medzinárodné aktivity partnerov v minulom období. MPC prezentovalo aktivity realizované v  programoch Grundtvig a Comenius. Na stretnutí partneri spresnili harmonogram projektu a dohodli úlohy na ďalšie. 

mokka1_1.png

Druhé projektové stretnutie: 
Druhé pracovné stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 8. – 12. 3. 2017 v meste Brusel v Belgicku. Cieľom stretnutia bolo navštíviť školy a vzdelávacie zariadenia v Bruseli, ktoré prezentovali svoje skúsenosti, aktivity a výstupy vo väzbe na tému projektu MOKKA – umenie a kreativita. Na stretnutí boli prezentované návrhy webovej stránky projektu ako jedného z výstupov projektu a  zadané úlohy na ďalšie obdobie.  
 

mokka2.png