English vocabulary for kids III. časť

Cieľom tohto učebného zdroja English vocabulary for kids III. je ponúknuť pracovné listy pre potreby základných škôl s VJM, ktoré sú zamerané na precvičovanie slovnej zásoby jednoduchou, hravou formou. Pracovné listy sú rozdelené do tematických okruhov, slovná zásoba vychádza z požiadaviek SERR na úrovni A1, základná slovná zásoba je zosumarizovaná s maďarským prekladom. Pracovné listy poslúžia na precvičovanie a upevnenie poznatkov z anglického jazyka, môžu sa používať na vyučovacej hodine ako doplnkový materiál, ako aj pre potreby krúžkovej činnosti. Pracovné listy sú koncipované tak, aby s nimi žiaci mohli pracovať samostatne, len pri niektorých cvičeniach sa vyžaduje pomoc učiteľa.

Autori: 
Thuza Hrecska Zuzana Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
28s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: