English vocabulary for kids 1.

Cieľom učebného zdroja je poskytnúť pracovné listy pre potreby základných škôl s VJM, ktoré sú zamerané na precvičovanie slovnej zásoby jednoduchou, hravou formou. Pracovné listy sú rozdelené do tematických okruhov, slovná zásoba vychádza z odborných požiadaviek SERR na jazykovej úrovni A1. Základná slovná zásoba je uvádzaná aj v maďarskom preklade. Pracovné listy poslúžia na precvičovanie a upevnenie poznatkov z anglického jazyka, môžu sa používať na vyučovacej hodine ako doplnkový materiál, ako aj pre potreby krúžkovej činnosti. Pracovné listy sú koncipované tak, aby s nimi žiaci mohli pracovať samostatne, len pri niektorých cvičeniach sa vyžaduje pomoc učiteľa.

Autori: 
Thuza Hrecska Zuzana Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
32s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: