English is fun

Cieľom tohto učebného zdroja je poskytnúť pracovné listy pre potreby základných škôl s VJM, ktoré sú zamerané na precvičovanie anglického jazyka jednoduchou, hravou formou. Materiál je určený pre mladších aj starších žiakov. Pracovné listy ponúkajú zmes zábavných úloh, ktoré môžu byť spestrením výučby jazyka popri osvojovaní a upevňovaní gramatiky a slovnej zásoby. Pracovné listy popri precvičovaní slovnej zásoby poslúžia aj na rozvoj čítania v anglickom jazyku. Úlohy sú hravé, ale vyžadujú si pozorné čítanie. Cvičenia sa môžu používať ako doplnkový materiál pre potreby krúžkovej činnosti. Pracovné listy sú koncipované tak, aby s nimi žiaci mohli pracovať aj samostatne, možno ich však využiť aj na prácu v skupinách.

Autori: 
Lipták Csank Katalin, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
31s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon klc_english_is_fun.pdf1,27 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: