English grammar practise

Cieľom tohto učebného zdroja je poskytnúť pracovné listy pre potreby základných škôl s VJM, ktoré sú zamerané na precvičovanie anglickej gramatiky jednoduchou formou. Sú rozdelené do tematických okruhov, ktoré vychádzajú z odborných požiadaviek SERR na jazykovej úrovni A1. Gramatika pre začiatočníkov je prezentovaná aj v maďarskom preklade. Pracovné listy poslúžia na precvičovanie a upevnenie poznatkov, môžu sa používať na vyučovacej hodine ako doplnkový materiál, ale aj pre potreby krúžkovej činnosti. Pracovné listy sú koncipované tak, aby s nimi žiaci mohli pracovať samostatne, len pri niektorých cvičeniach sa vyžaduje pomoc učiteľa.

Autori: 
Mgr. Thuza Hreczska Zuzana
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
43s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon zth_english_grammar_practise.pdf1,13 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: