Dokumenty Metodicko-pedagogického centra

Primárne karty

Číslo zmluvy

Dodávateľ  Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH  Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ  Dátum účinnosti zmluvy  Dátum ukončenia zmluvy  Poznámka 
01/2008 - 08K000011 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Na poskytnutie služby pre zamestnancov      MŠVVaŠ  Metodicko-pedagogické centrum 5.6.2008   Zmluva uzavretá na dobu neurčitú 
20/11/2009 COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s. Na dodanie výpočtovej a didaktickej techniky a poskytnutí súvisiacich služieb 8 476 098,09 €   MŠVVaŠ  Metodicko-pedagogické centrum 2.12.2008   Zmluva uzavretá na dobu neurčitú
1-0910397 OBS - Transmont s.r.o. O Monitorovaní elektronického zabezpečovacieho systému / EZS 239 €   MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum 30.9.2009   Zmluva uzavretá na dobu neurčitú
03/06/2009 URS - Reality, spol. s.r.o. O výkone inžinierskej činnosti  5 100 €   MŠVVaŠ  Metodicko-pedagogické centrum 3.6.2009   Zmluva uzavretá na dobu neurčitú
2008/009 Vema, a.s. O poskytovaní aplikačných služieb (ASP)  14 285 SK 650 SK MŠVVaŠ  Metodicko-pedagogické centrum 23.1.2008   Zmluva uzavretá na dobu neurčitú
16/2/2009 SR - Krajský školský úrad v KE Zmluva o výpožičke   13407,80 € MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum 16.2.2009   Zmluva uzavretá na dobu neurčitú
01/02/2010 C.E.N., s.r.o. O poskytnutí vysielacieho času  10 954 €   MŠVVaŠ  Metodicko-pedagogické centrum 1.2.2010  31.12.2010  

19/5/2009

C.E.N., s.r.o. O poskytnutí vysielacieho času  10 954 €   MŠVVaŠ  Metodicko-pedagogické centrum 19.5.2009  31.12.2010   
21/7/2009 P.O. -TECH O vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany  85 € 170 €  MŠVVaŠ  Metodicko-pedagogické centrum 21.7.2009   Zmluva uzavretá na dobu neurčitú
31/07/2009 ALSTAV, s.r.o. O poskytovaní upratovacích služieb    1 440 €  MŠVVaŠ  Metodicko-pedagogické centrum 1.8.2009   Zmluva uzavretá na dobu neurčitú
1.10.2009 Dušan Kostka - LARD TEAM O zabezpečení výkonu funkcie technika požiarnej ochrany a technika BOZP    240 €  MŠVVaŠ  Metodicko-pedagogické centrum 1.10.2009   Zmluva uzavretá na dobu neurčitú
01/2009 Branch Consulting s.r.o. Mandátna zmluva 2 737 €   MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum 18.6.2009   Zmluva uzavretá na dobu neurčitú
16/11/2009 URS - Ústav realizácie v stavebníctve, spol. s.r.o. Mandátna zmluva 3 900 €   MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum 16.11.2009   Zmluva uzavretá na dobu neurčitú
15/02/2010 ECOPRESS a.s. O spolupráci 1 575 €   MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum 15.2.2010 31.12.2010   
10/2010 SOŠ obchodu a služieb - TT Zmluva o nájme nebytových priestorov     MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum  17.6.2010 31.12.2010  
13/7/2010 Global Procurement Mandátna zmluva 6500 €   MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum 13.7.2010    
8080086703 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Flotilová poistná zmluva     MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum

15.7.2010 

15.7.2011  
7710021270 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Flotilová poistná zmluva     MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum 15.7.2010    
10111CS TECHNISERV, s.r.o. Nadštandartná servisná zmluva 395,08 €   MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum 1.4.2010   dodatok
2-01/301 TPA Horwath A&A, s.r.o. Rámcová zmluva     MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum 10.5.2010  

100 €/hod. 

16/09/2010 Technická univerzita v Košiciach O poskytovaní služieb      MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum 16.9.2010 31.12.2011 25,21 €/deň
1/10/2010 Metodicko-pedagogické centrum Zmluva o ubytovaní 47,16 €     PaedDr. Ivan Pavlov 1.10.2010 31.1.2011  
1000117

Dial Telecom, a.s.

Zmluva o pripojení 175,67 € 199,97 € MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum 10.11.2010 9.11.2010  99,98 €/mesačne
12/10/2010 TECHNISERV, s.r.o Zmluva o poskytnutí elektronickej komunikačnej služby 291 €   MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum 12.10.2010     
PKR_2010_045 Základná škola - Nové mesto nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov     MŠVVaŠ  Metodicko-pedagogické centrum 27.10.2010 31.12.2011 5 €/hod.
PKR_2010_046 SUŠ - Trenčín Zmluva o nájme nebytových priestorov     MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum 27.10.2010  31.12.2011  25 €/hod.
PKR_2010_023 PUKMP s. r. o. Zmluva o podnájme 116663,58 € /rok   MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum 26.10.2010 1.5.2014

 

16/12/2010 Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnej pomoci a právnej poradenskej služby     MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum 16.12.2010   Zmluva uzavretá na dobu neurčitú
15/12/2010 GREENDWELL Zmluva o poskytnuti služby 35 998,8 €   MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum  15.12.2010 31.12.2011  
PO_MPC_2010_023

Kaffex, s.r.o.

RÁMCOVÁ DOHODA č. 23 /2010/PO

35 998,8 €   MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum  28.12.2010 31.12.2011 Cena podľa prílohy 1
20/12/2010_1 Cassus Rámcova zmluva     MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum 20.12.2010 31.6.2011  do 30000€
20/12/2010_2 Canton spol s.r.o Rámcova zmluva     MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum 20.12.2010  31.6.2011  do 30000€ 
20/12/2010_3 Canton spol s.r.o  Rámcova zmluva      MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum 20.12.2010 31.6.2011 do 30000€
2010/11 MPC Grantová dohoda v rámci prijektu Connecting Classrooms Europe 2010/11       British Council 23.12.2010 30.11.2011 Council vyplatí MPC dotaciu vo výske 1190€
PKR_2010_042 OA - Považská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov     MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum 27.12.2010 31.12.2011 15 €/hod.
PKR_2010_043 ZŠ - Púchov Zmluva o nájme nebytových priestorov     MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum 27.12.2010 31.12.2011 10 €/hod.
PKR_2010_044 Mesto - Považská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov     MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum 27.12.2010 31.12.2011 11,60 €/hod.
PKR_2010_047 Mesto - Bánovce nad Bebravou Zmluva o nájme nebytových priestorov     MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum 27.12.2010 31.12.2011 5,84 €/hod. 
PKR_2010_048 ZŠ - Domanžica Zmluva o nájme nebytových priestorov     MŠVVaŠ Metodicko-pedagogické centrum 27.12.2010 31.12.2011 3,30 €/hod.
22/12/2010 Advokátska kancelária Mgr. Viliam Čobirka Zmluva o poskytovaní právnych služieb 28 000 €   MŠVVaŠ MPC  22.12.2010 21.12.2010  60€/hod
28/12/2010_senec Penzió BAT - Slnečné Jazerá Zmluva o poskytovaní ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb     MŠVVaŠ  MPC   28.12.2010 31.12.2011 Ceny dohodnuté v odstavci IV.
PO_MPC_2010_002 SATEL SLOVAKIA RÁMCOVÁ DOHODA č. 2 /2010/PO 35 998,8 €   MŠVVaŠ MPC 27.12.2010 31.12.2011  
PO_MPC_2010_008 Vitex Gastro s.r.o. 

RÁMCOVÁ DOHODA č. 8 /2010/PO

35 998,8 €   MŠVVaŠ MPC 27.12.2010 31.12.2011  
PO_MPC_2010_009 Milan Šefc, Penzión Zora

RÁMCOVÁ DOHODA č. 9 /2010/PO

35 998,8 €   MŠVVaŠ MPC 27.12.2010 31.12.2011  
PO_MPC_2010_011 Penzión Pažický - Misan

RÁMCOVÁ DOHODA č. 11 /2010/PO

35 998,8 €   MŠVVaŠ MPC 23.12.2010 31.12.2011  
PO_MPC_2010_017 Hotelová akadémia Jána Andrasčíka

RÁMCOVÁ DOHODA č. 17 /2010/PO

35 998,8 €   MŠVVaŠ MPC 27.12.2010 31.12.2011  
PO_MPC_2010_018 PRAMEŇ s.r.o. Bardejovské Kúpele

RÁMCOVÁ DOHODA č. 18 /2010/PO

35 998,8 €   MŠVVaŠ MPC 27.12.2010 31.12.2011  
PO_MPC_2010_019 Zaľubova, s.r.o

RÁMCOVÁ DOHODA č. 19 /2010/PO

35 998,8 €   MŠVVaŠ MPC  27.12.2010 31.12.2011  
16_2010_PO Tlačiareň Kušnír Zmluva o poskytnutí služby     MŠVVaŠ MPC 17.12.2010 16.12.2011 Cena podľa prílohy
605_NLC_2009 MPC Zmluva o spolupráci pri riešení projektu       Národné lesnícke centrum 1.11.2009 30.8.2012 NLC zaplatí 880 € MPC
396 Krajské zastupiteľstvo policajného zboru v BB Zmluva na ochranu objektu     MŠVVaŠ MPC 1.4.2008    
8/9/2010 SATEL SLOVAKIA RÁMCOVÁ DOHODA     MŠVVaŠ MPC 8.9.2010 31.12.2010 Podľa prílohy č. 1 
396 Krajské zastupiteľstvo policajného zboru v BB Zmluva na ochranu objektu     MŠVVaŠ MPC 1.4.2008    
25_2010_PO Rokus, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby     MŠVVaŠ MPC 15.11.2010   Cena podľa prílohy
24_2010_PO MXM, spol. s.r.o.

RÁMCOVÁ DOHODA

    MŠVVaŠ MPC 20.12.2010    
2_2010_TN CEMMA, s.r.o. RÁMCOVÁ DOHODA     MŠVVaŠ MPC 22.12.2010 31.12.2011  
37_2010_PO Peter Simčák - SIMI

RÁMCOVÁ DOHODA

    MŠVVaŠ MPC 15.11.2010 31.12.2011  
34_2010_PO GLAMOUR Slovakia, a.s.

RÁMCOVÁ DOHODA

    MŠVVaŠ MPC 15.11.2010 31.12.2011  
32_2010_PO BEREX-B s.r.o.

RÁMCOVÁ DOHODA

    MŠVVaŠ MPC 15.11.2010 31.12.2011  
26_2010_PO Penzión Toliar, Tatry M+M, s.r.o.

RÁMCOVÁ DOHODA

    MŠVVaŠ MPC 3.12.2010 31.12.2011  
28_2010_PO ORS Chemes - hotel

RÁMCOVÁ DOHODA

    MŠVVaŠ MPC 15.11.2010 31.12.2011  
27_2010_PO Penzión Encián

RÁMCOVÁ DOHODA

    MŠVVaŠ MPC 3.12.2010 31.12.2011  
36_2010_PO Cerberus invest group, s.r.o.

RÁMCOVÁ DOHODA

    MŠVVaŠ MPC 15.11.2010 31.12.2011  
29_2010_PO Milan Korytko - KORYTKO

RÁMCOVÁ DOHODA

    MŠVVaŠ MPC 15.11.2010 31.12.2011  
35_2010_PO AB Tour, s.r.o.

RÁMCOVÁ DOHODA

    MŠVVaŠ MPC 15.11.2010 31.12.2011  
30_2010 MicroSpin, s.r.o. ZMLUVA O DIELO     MŠVVaŠ MPC 10.11.2010 31.12.2011  
4_2011_TN Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s. Zmluva o poskytnutí služby     MŠVVaŠ MPC 27.12.2010 31.12.2011  
38_2010_PO EDY Slovakia, s.r.o. RÁMCOVÁ DOHODA     MŠVVaŠ MPC 15.11.2010 31.12.2011  
BA_MPC_2010_012 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Zmluva o poskytovaní ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb     MŠVVaŠ MPC 13.9.2010 31.12.2011  
PKR_2010_057 Ing. Jozef Ondraský, Chata Martinské hole Zmluva o poskytovaní ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb     MŠVVaŠ MPC 8.12.2010 31.12.2011  
PKR_2010_061 Špeciálka s.r.o.

Zmluva o poskytnutí služby

    MŠVVaŠ MPC 15.12.2010 31.12.2011  
PKR_2010_076 Casper s.r.o.

Zmluva o poskytnutí služby

    MŠVVaŠ MPC 21.12.2010 31.12.2011  
PKR_2010_065 Ro(c)k, s.r.o.

RÁMCOVÁ DOHODA

    MŠVVaŠ MPC 15.11.2010 31.12.2011  
PKR_2010_036 Tatry -SIMI s.r.o.

RÁMCOVÁ DOHODA

    MŠVVaŠ MPC 27.12.2010 31.12.2011  
PKR_2010_038 KYBERNETIKA s.r.o.

RÁMCOVÁ DOHODA

    MŠVVaŠ MPC 27.12.2010 31.12.2011  
PKR_2010_033 Hotel CROCUS Štrbské Pleso

RÁMCOVÁ DOHODA

    MŠVVaŠ MPC 30.12.2010 31.12.2011  
PKR_2010_034 Bardejovské Kúpele a.s.

RÁMCOVÁ DOHODA

    MŠVVaŠ MPC 27.12.2010 31.12.2011  
PKR_2010_055 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice

RÁMCOVÁ DOHODA

    MŠVVaŠ MPC 30.12.2010 31.12.2011  
PKR_2011_030 Grand hotel Permon, s.r.o.

RÁMCOVÁ DOHODA

    MŠVVaŠ MPC 5.4.2011 31.12.2011  
PKR_2011_056 Adams - Hotel Šomka, s.r.o.

RÁMCOVÁ DOHODA

    MŠVVaŠ MPC 17.12.2010 31.12.2011  
PKR_2011_057 Telgárt Services s.r.o.

RÁMCOVÁ DOHODA

    MŠVVaŠ MPC 17.12.2010 31.12.2011  
PKR_2011_037 Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a.s.

RÁMCOVÁ DOHODA

    MŠVVaŠ MPC 20.12.2011 30.6.2012  
PKR_2010_077 Osterbrau Slovakia s.r.o.

RÁMCOVÁ DOHODA

    MŠVVaŠ MPC 15.11.2010 31.12.2011  

Zmluvy od roku 2012 sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv, ktorý nájdete tu:  https://www.crz.gov.sk/