Dane vo vyučovaní odborných ekonomických predmetov na SŠ

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je získať a zdokonaľovať profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon činností pedagogického zamestnanca, sprostredkovať aktuálne informácie z problematiky daní využiteľné pri výkone pedagogickej činnosti, rozširovať a rozvíjať odborné vedomosti a zručnosti predovšetkým učiteľov odborných ekonomických predmetov, ktorí sa v rámci rôznych odborných predmetov na stredných školách stretávajú s problematikou daní, ktorá sa veľmi dynamicky mení a často sa aktualizuje.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
782/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Dane v SR a ich aktuálne znemy