Cvičenia z matematiky pre 7. ročník - II.časť.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov zameraných na súmernosť, konvexnosť, osovú súmernosť, osovú a stredovú súmernosť, pomer, priamu a nepriamu úmernosť,  premenu jednotiek a výrazy. Určená je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov 7. ročníka základnej školy. 

Autori: 
Vlčeková Anna, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
48s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: