Čo viem o výtvarnom a hudobnom umení

Publikácia obsahuje pracovné listy, ktoré  sú určené na overenie si všeobecných vedomostí z umenia, z jeho histórie i súčasnosti. Mali by slúžiť na oživenie hodiny, aby činnosti na hodine výchovy umením boli pestré. Žiaci si hravou formou otestujú svoje vedomosti, ktoré získali aj na iných vyučovacích hodinách (dejepis, geografia, hudobná výchova...).

Autori: 
Stračiaková Jela, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
22s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: