Clothes

Publikácia obsahuje súbor 5 pracovných listov na tému Oblečenie. Úlohou žiakov je doplniť názvy oblečenia, zakrúžkovať, napísať, nakresliť, určiť správnu odpoveď v rámci témy.  Určená je pre učiteľov anglického jazyka, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 
Smolková Silvia, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
21s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ss_tvoriva_anglictina_clothes.pdf2,88 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: