Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu

Autori: 
Bartal, M., Remetová, M.
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-402-9
Rok vydania: 
2011
Publikacia pracovisko MPC: 
Verejná publikácia: