Mgr. Jaroslava Urbánková

autor/garant

UID: 
Mgr. Jaroslava Urbánková
Priezvisko: 
Urbánková
Autori: 

E. Schima,J. Urbánková

Hlavným cieľom učebného zdroja vytvoreného k vzdelávaciemu programu Nové formy skupinového vyučovania je povzbudiť učiteľov k systematickému zavádzaniu skupinovej práce do vyučovania cudzích jazykov a zároveň im poskytnúť aj aplikačné príklady z praxe, ktorú môžu sami využiť vo vyučovacom procese.

Vzdelávací program poskytne poznatky v oblasti výučby anglického jazyka v primárnom vzdelávaní.

Vzdelávací program poskytne poznatky v oblasti výučby cudzích jazykov so zreteľom na skupinové vyučovanie.