Angličtina zábavne I.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 3. a 4. Ročníka. Prostredníctvom pracovných listov spoznávajú žiaci život vo Veľkej Británii. Autorka pri tvorbe pracovných listov vychádzala z učebných osnov pre daný predmet. Sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby, precvičovanie gramatických javov, vyhľadávanie odlišností, dopĺňanie slov, usporiadanie hlások, vyfarbovanie podľa pokynov, porovnávanie našej a inej kultúry, medzikultúrne vzťahy.

Autori: 
Sojková Iveta Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
47s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon is_anglictina_zabavne_1cast.pdf3,57 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: