Anglický jazyk nielen pre pokročilých 2. časť

Autorka v publikácii ponúka úlohy a aktivity, ktoré využívala v záujmovom útvare anglický jazyk pre II. stupeň ZŠ. Sú zamerané na precvičovanie členov, ukazovacích zámen, časovanie slovesa mať, množné číslo podstatných mien, privlastňovacích zámen, rodu podstatných mien, prídavných mien, prísloviek a časov: jednoduchého prítomného času, priebehového prítomného času, jednoduchého minulého  a budúceho času a predprítomného času.

Autori: 
Celuchová Alena, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
39s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: