Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole

Autori: 
A. Húsková
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-413-5
Rok vydania: 
2012
Publikacia pracovisko MPC: 
Verejná publikácia: