Aktívne učenie sa žiakov metódou CLIL

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania podnety na rozšírenie profesijných kompetencií z oblasti implementácie interdisciplinárneho (medzipredmetového) prístupu k vyučovaniu cudzieho jazyka a ďalšieho predmetu do vyučovacieho procesu. Aktivity sú zamerané na používanie cieľového jazyka ako prostriedku komunikácie a zároveň v predmete aj ako prostriedku učenia sa žiakov.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
752/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Aktívne učenie sa žiakov v CLIL-e