Aktivizujúce a motivujúce stratégie vo vyučovaní fyziky

Predložený vzdelávací program pojednáva o rôznych aktivizujúcich
a motivujúcich stratégiách, ktoré je možné uplatnit vo vyucovaní fyziky, vytvorit pedagógom priestor na
výmenu skúseností s už využívanými postupmi na vyucovaní a tak prehlbovat a zdokonalovat ich
profesijné kompetencie, ktoré spadajú do dimenzií profesijných štandardov „Edukacný proces“ a
„Sebarozvoj ucitela“.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
985/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Aktivizujúce a motivujúce stratégie vo vyučovaní fyziky