Ako tvoriť tematické výchovno-vzdelávacie plány vo fyzike

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania udržať si a aktualizovať profesijné kompetencie potrebné na vypracovanie tematických
výchovno-vzdelávacích plánov v predmete fyzika

Číslo akreditácie: 
824/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Ako tvoriť tematické výchovno-vzdelávacie plány vo fyzike