Zvyšovanie sebestačnosti detí a žiakov so špeciálnymi potrebami prostredníctvom služby RoboBraille

V RP MPC Bratislava sa dňa 16.12.2019 uskutočnil workshop, ktorého cieľom bola  prezentácia využívania služby RoboBraille v výchovno-vzdelávacom procese. RoboBraille je e-mailová a webová služba na automatické prevádzanie dokumentov do rôznych alternatívnych formátov pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím a žiakov s vývinovými poruchami učenia. Cieľom využívania služby RoboBraille je podporovať a presadzovať sebestačnosť ľudí so špeciálnymi potrebami zo sociálneho hľadiska, vo vzdelávacom systéme a aj na trhu práce. Workshop bol rozdelený na dve časti – predpoludním bol určený pre vychovávateľov a odborných zamestnancov a popoludní pre učiteľov a odborných zamestnancov. Na podujatí sa zúčastnilo spolu 20 pedagogických a odborných zamestnancov z bežných aj špeciálnych škôl a školských zariadení. Lektormi workshopu boli tvorcovia služby RoboBraille z Dánska Tanja Stevns (Project Manager) a Lars Ballieu Christensen (RoboBraille Administrator). Súčasťou workshopu bola aj praktická činnosť účastníkov s prezentovanou službou. Účastníci si vyskúšali funkcie, ktoré umožňujú nevidiacim, slabozrakým a žiakom s poruchami učenia (najmä čítania a písania):

  • Spracovávať textové dokumenty do zvukovej formy.
  • Konverziu dokumentu do formátu epub.
  • Prípravu dokumentov pre braillovskú tlač.
  • Konverziu neprístupných elektronických dokumentov do prístupnej formy.

Ohlasy účastníkov boli pozitívne a vyjadrili prosbu o obohatenie ponuky MPC vzdelávacími podujatiami súvisiacimi s realizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.