Zlatá klapka - špeciálna cena a medzinárodná spolupráca

Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje tento rok špeciálnu cenu za najlepší dokument v tejto celoslovenskej súťaži. MPC necháva súťažiacim voľný výber témy. Hlavnou cenou je cesta do Nemecka - MPC vyšle tvorcov víťazného dokumentu na týždňový pobyt do nemeckého mesta Paderborn na medzinárodné stretnutie EUW – Európsky týždeň. Toto stretnutie je súčasťou projektu Erasmus+ MOKA: MOdellentwicklug: Kunst und Kreativität als Alternative – umenie a kreativita, ktorý nadväzuje na podobné projekty Európskej spolupráce v oblasti inovácie edukačných metód.

 

Viac informácií sa dozviete na:

http://zusjanaalbrechta.eu/zlata%2Dklapka%2Dspecialna%2Dcena%2Da%2Dnbsp%2Dmedzinarodna%2Dspolupraca/d-2008