Život a dielo generála Milana Rastislava Štefánika (výtvarná súťaž spojená s výstavou)

RP MPC Bratislava pripravilo výtvarnú súťaž spojenú s výstavou Život a dielo generála Milana Rastislava Štefánika. Do súťaže sa zapojili žiaci základných škôl, stredných škôl a základných umeleckých škôl spolu s pedagógmi. Spolu je vystavených 195 výtvarných prác. Žiaci pod vedením skúsených pedagógov sa zamerali na tvorbu portrétov a na významné udalosti zo života generála Milana Rastislava Štefánika. Žiaci dokázali zaujímavo tvoriť aj prostredníctvom symbolov. Vystavené výtvarné práce sú realizované pomocou rozmanitých výtvarných techník, výrazne zastúpené sú najmä kresby, maľby, koláže a kombinované výtvarné techniky. Medzi podnetné výtvarné práce patria aj keramické návrhy medailí. Celkovo sa do súťaže zapojilo 20 škôl. Slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže bude 11. 9. 2019. Za RP MPC Bratislava výstavu realizovala Mgr. Slávka Gécová, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie a pre výtvarnú výchovu.