Materiály na stiahnutie

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre PZ a OZ škôl a školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií.

Ponúkame tematický výber publikácií, učebných textov a článkov. Zostavili sme ho v súvislosti s aktuálnou požiadavkou pripravovať, realizovať a hodnotiť výučbu v domácom prostredí.