Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov v školách pre deti alebo žiakov so ŠVVP, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v špeciálnych výchovných zariadeniach a pre vychovávateľov v zariadeniach pôsobiacich v oblasti so

Číslo akreditácie: 
2/2020 - ZMDPŠ
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: