Zahraničie zaujímala slovenská prezentácia

Interaktívne tabule, vytváranie vlastných animácií či tvorenie vlastných máp s pevne určenými objektami – múzeami, galériami, lokalitami s výskytom vzácnych rastlín či zvierat. To všetko zaujalo delegátov zo šiestich krajín, ktorí sa v týchto dňoch zúčastňujú na stretnutí ohľadom výmeny skúseností v projekte MOKKA na pôde Metodicko-pedagogického centra v Bratislave.

 

Prezentácia Národného programu výchovy ukázala zahraničným delegátom z Belgicka, Bulharska, Estónska, Holandska, Litvy i Nemecka, ako možno využiť kreativitu a takzvanú „školu hrou“ v praxi. Treba povedať, že prezentácia hostí naozaj fascinovala a veľmi aktívne sa zúčastnili na diskusii o slovenských skúsenostiach, ako si aj prakticky vyskúšali možnosti využiť interaktívnu tabuľu s rôznymi možnosťami, ktoré nielen vedia deti zaujať, ale ich aj niečo naučiť.

Delegáti sa popoludní zúčastnili aj na exkurzii v Galérii mesta Bratislavy, ktorá spolupracuje s Metodicko-pedagogickým centrom na seminároch pre pedagogických pracovníkov. Semináre majú za cieľ inšpirovať učiteľov ponúknuť žiakom aktivity, ktorých cieľom je využiť ich talent a kreativitu aj v na prvý pohľad „nekreatívnych“ oblastiach života. Umenie, a na základe neho získaná kreativita mládeže, totiž môžu pomôcť nielen učiteľom, ale aj študentom, ako tieto danosti využiť i v iných predmetoch, alebo aj v iných oblastiach života.

MPC sa v rámci projektu MOKKA v programe Erasmus+ usiluje posilniť integráciu mládeže s ohľadom na jej sociálnu a kultúrnu rôznorodosť a cez jej sebavedomie rozvíjať jej aktivitu, kreativitu i nadanie. Stretnutie delegátov z ôsmich krajín má za cieľ inšpirovať sa navzájom, vymeniť si skúsenosti z pozitívnych príkladov z praxe v jednotlivých krajinách.