Začíname učiť v projektoch v primárnom vzdelávaní

Zdokonaľovanie profesijných kompetencií učiteľa v plánovaní a realizácii projektového vyučovania v primárnom vzdelávaní.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
697/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Začímame učiť v projektoch v primárnom vzdelávaní