ZAA01_0011_2020_MPC - vzdelávanie 26.11.2020 - 115616

Položky programu:

PaedDr. Mária Šnídlová 2 hod. (90 min.)
4. Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy a jeho využitie v personálnom manažmente.
PaedDr. Darina Výbohová, PhD. 1 hod. (45 min.)
4. Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy a jeho využitie v personálnom manažmente.