Workshopy angličtinárov v Prešove

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove privítalo 14. marca 20 učiteľov anglického jazyka základných škôl zo Slovenska, Česka, Litvy a Španielska v rámci projektu Erasmus+.

V príhovore k účastníkom riaditeľ RP MPC v Prešove Ľubomír Jankura vyjadril potešenie nad tým, že si účastníci projektu vybrali práve RP MPC Prešov. Zástupkyňa pre pedagogickú činnosť Jarmila Verbovská oboznámila učiteľov s odborno-metodickou, poradenskou a konzultačnou činnosťou Metodického-pedagogického centra. Prítomných zaujímal proces realizácie atestácií v podmienkach MPC.

Po príhovoroch nasledovali dva workshopy týkajúce sa metódy CLIL (Content and Language Integrated Learning, t. zn. obsahové a jazykové integrované učenie), ktoré patrí k významným kurikulárnym trendom súčasného európskeho školstva. Eva Lange v rámci témy Practical, funny and motivating CLIL activities pripravila pre zúčastnených rozmanité, zaujímavé a nápadité aktivity, ktorými ukázala, ako spestriť hodiny anglického jazyka pri aplikácii metódy CLIL.

Druhý workshop viedla Michaela Sepešiová na tému CLIL and extensive reading . Učitelia sa dozvedeli, ako motivovať žiakov pre čítanie kníh v anglickom jazyku, ktoré im prinášajú radosť a zároveň obohacujú slovnú zásobu a rozvíjajú čítanie s porozumením.

Prítomní na záver seminára ocenili ústretovosť MPC RP Prešov pri sprostredkovaní odborných poznatkov a skúseností v uplatňovaní metódy CLIL v podmienkach slovenských škôl.