Vzdelávanie v oblasti (ISCED 1) v kontexte so školským vzdelávacím programom

Zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti v oblasti profesijného rastu a sebarozvoja a riadenia edukačného procesu v kontexte so školským vzdelávacím programom.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
723/2012 - KV
Druh: