Využitie čitateľských stratégií pri riešení úloh z finančnej gramotnosti

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Žiline zorganizovalo 3. – 5. apríla 2018 v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom Bratislava druhú časť odborných seminárov zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov základných škôl pod názvom Využitie čitateľských stratégií pri riešení aplikačných úloh z finančnej gramotnosti.

Semináre v Dolnom Kubíne, Ružomberku a Martine boli určené pre učiteľov základných škôl z regiónov Orava, Liptov a Turiec. Garantkou seminárov bola Monika Gregušová a lektorkou Monika Reiterová.

Zúčastnených 63 pedagógov sa v úvodnej časti oboznámilo so zmenami v aktuálnom Národnom štandarde finančnej gramotnosti (verzia 1.2). V ďalšej časti lektorka prezentovala rôzne aplikačné úlohy zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov základných škôl s využitím vybraných čitateľských stratégií a poukázala na možnosti ich implementácie do edukačného procesu.

Odborné semináre zhodnotili účastníci pozitívne, ocenili najmä ich praktické smerovanie a vyjadrili záujem o účasť na prípadných ďalších seminároch zameraných na problematiku finančnej gramotnosti žiakov.