Výtvarná práca zameraná na využitie odpadových materiálov (Lienka a včielka)

Výtvarná práca zameraná na využitie odpadových materiálov (Lienka a včielka)

 

 

KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA

Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita...

21. 5. – 27. 5. 2019

Názov: Výtvarná práca zameraná na využitie odpadových materiálov (Lienka a včielka)

Cieľová skupina:

žiaci 3. – 4. ročníka ZŠ

Tematická oblasť výchovy: Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy

Kľúčové kompetencie:

Psychomotorické kompetencie

Tvorivosť

Aktívny postoj k ochrane životného prostredia

Pracovné kompetencie

 

 

 

Ciele:

 • Vyjadriť názor o ochrane životného prostredia.
 • Využiť odpad na výrobu lienky alebo včielky.
 • Uviesť príklady, ako sa aktívne  podieľať na zveľaďovaní životného prostredia školy a jej okolia.

Prostredie:

Škola, školský klub detí

Forma a počty:

Individuálna práca, tvorivá dielňa

Trvanie:

45 minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Motivačný rozhovor so žiakmi/deťmi o prírode a potrebe jej ochrany. Znečisťovanie prírody rôznymi druhmi odpadov. Ako škodia odpady v prírode ľuďom, živočíchom a rastlinám. Vytváranie odpadov v domácnostiach. Najčastejší odpadový materiál – papier, plast. 

Možnosť ďalšieho využitia odpadového materiálu na rôzne účely – napr. na vyrobenie dekoračných alebo úžitkových predmetov, hračiek, darčekov a iných výrobkov.

Jedna z možností – návrh a výroba vlastného výrobku z dostupných materiálov, ktorý predstavuje súčasť prírody z radu živočíchov a často sa s ním v jarnom a letnom období stretávame – lienky a včielky.

Príprava priestoru a potrebného materiálu na tvorenie.  

Potrebný materiál:

 • papierové obaly na vajíčka,
 • vrchnáčiky z plastových fliaš,
 • temperové farby – žltá, čierna,
 • farebné výkresy,
 • makety krídiel,
 • chlpatý drôtik,
 • lepidlo, nožnice, štetec, ceruzka,
 • lepiaca pištoľ,
 • lepiaca páska.

Priestor: stoly vhodné na tvorbu výrobkov.

Opis postupu realizácie:

Motivácia: Čítanie z knižky Jiřího Dvořáka Hávedník. Žiaci/deti hľadajú, či sa v knižke nachádzajú lienka a včielka. Rozhovor o užitočnosti včielky a lienky. Pozeranie filmu Včielka Maja.

Realizácia aktivity: Úlohou žiakov/detí je vytvoriť podľa vlastných predstáv včielku alebo lienku z dostupného materiálu pod vedením pedagogického zamestnanca.

Obaly na vajíčka z dôvodu bezpečnosti vopred rozstriháme na potrebnú veľkosť. Vytvoríme tak telíčko lienky (včielky). Podľa výberu nafarbíme telíčko čiernou farbou pre lienku, alebo žltou pre včielku. Kým farba uschne, podľa makety obkreslíme na farebný výkres dva páry krídiel – spodné (väčšie) a vrchné (menšie). Farebnosť krídiel pre lienku je čierno-červená, pre včielku bielo-žltá. Oči si vytvoríme obkreslením obvodu plastového vrchnáčika na biely alebo čierny výkres (podľa druhu chrobáčika). Krídla aj oči vystrihneme. Vrchné (menšie) krídla prilepíme na spodné (väčšie). Lepíme spolu len spodné okraje. Vrchná časť zostáva voľná. Pozor treba dávať na rozlíšenie a spájanie pravých a ľavých krídiel pri vytváraní lienky. Zlepené krídla prilepíme z každej strany na zafarbené telíčko približne v jeho polovici. Opäť lepíme len spodné okraje. Vystrihnuté kolieska očí prilepíme na plastové vrchnáčiky. Zo zvyškov čierneho alebo žltého výkresu vystrihneme podľa fantázie ostatné časti očí – zreničky. Vystrihnuté časti prilepíme na podklad očiek. Oči v prípade potreby dotvoríme čiernou fixkou. Hotové očká – vrchnáčiky – na telíčko z dôvodu bezpečnosti nalepí pedagóg taviacou pištoľou. Nožičky vytvoríme z 3 rovnakých chlpatých drôtikov s dĺžkou približne 25 cm. Drôtiky približne v strede spolu zatočíme. Okraje zostávajú voľné. Vytvoríme tak 3 páry nožičiek (pravé a ľavé). V strede spojené nožičky (chlpaté drôtiky) pripevníme lepiacou páskou zospodu na telíčko približne v jeho polovici. Nožičky z každej strany vyformujeme do tvaru „kolienok“. Na červené krídla lienky nakreslíme čierne bodky. Včielke aj lienke môžeme v prípade záujmu taviacou pištoľou prilepiť aj tykadielka a  „sosáčik“, včielke zo zadnej strany aj žihadielko vytvorené z kúskov chlpatého drôtika. 

Počas uvedenej aktivity žiaci/deti pracujú so záujmom. Samostatne obkresľujú makety a vystrihujú jednotlivé časti. Najväčšou motiváciou pre žiakov/deti je ukážka hotových výrobkov. Využitie odpadového materiálu sa u žiakov/detí stretáva s veľkým ohlasom, najmä pri výrobe známych „postáv“, ako je napríklad Včielka Maja. Žiaci/deti pozitívne prijímajú ďalšie využitie odpadového materiálu z domácnosti.

Záver aktivity: 

Žiaci/deti si navzájom prezentujú svoje výrobky a opatrne, aby si ich nepoškodili, imitujú lietanie. Všetkých pochválime za kreativitu a výsledok ich práce a výrobky vystavíme.

Následne s nimi diskutujeme o tom, aká je úloha hmyzu v prírode, ako môžeme hmyz chrániť a čím mu škodíme. Spoločne hľadáme možnosti znižovania odpadu. Vymieňame si skúsenosti s triedením odpadov. 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Po ukončení aktivity žiaci/deti navrhujú ďalšie možnosti využitia daného materiálu – napr. vytvorenie mušky, stonožky alebo pavúka.

Autor/Zdroj:

Mgr. Andrea Makišová, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie, detašované pracovisko MPC Trenčín

IMG_20171207_070700.jpg IMG_20170707_144436.jpg

Obr.: Ukážka prototypov a prác detí