Výstava Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby

Regionálne pracovisko MPC Bratislava Vás pozýva na výstavu žiackych výtvarných prác zo Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava.  Na výstave sú zastúpené diela zo všetkých študijných odborov. Záujemcovia sa môžu prísť pozrieť na vystavené diela do budovy Metodicko-pedagogického centra v Bratislave,  Ševčenkova 11, Bratislava do 14.3. 2019 v čase od 8.00 do 17.00 hod.

Výstavu za RP MPC Bratislava pripravila Slávka Gécová, učiteľka kontinuálneho vzdelávania pre výtvarnú výchovu.