Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania teoretické poznatky a praktické zručnosti pri realizovaní aktivít v rámci výchovnej činnosti v ŠKD a ŠZ (hry, prvky tvroivej dramatiky) z oblasti výchovy k prosociálnemu správaniu a etickej výchovy.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
454/2011 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania