Výchova a vzdelávanie detí a mládeže k dobrovoľníctvu v školách a školských zariadeniach prostredníctvom stratégie service learning

Dňa 09.11. 2018 sa konal vo veľkej aule RP MPC Prešov seminár s názvom Výchova a vzdelávanie detí a mládeže k dobrovoľníctvu v školách a školských zariadeniach prostredníctvom stratégie service learning. Viac ako dve desiatky pedagogických zamestnancov Prešovského a Košického kraja sa oboznámili s princípmi realizácie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Súčasťou seminára boli aj konkrétne modely implementácie dobrovoľníctva v podmienkach základných a stredných škôl.

Na opodstatnenosť zavedenia a aplikácie tejto problematiky v rámci regionálneho školstva poukázala lektorka Mgr. L. Nemcová, PhD. z UMB v Banskej Bystrice, ktorá sa dlhodobo venuje tejto téme.