Výberové konanie na miesta lektorov slovenského jazyka v zahraničí

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) informuje o výberovom konaní na voľné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry a učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí na akademický rok 2018/2019.

Uvedené ponuky sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR (www.minedu.sk) pod záložkou Voľné pracovné miesta, Výberové konania MŠVVaŠ SR, Výkon práce vo verejnom záujme (http://www.minedu.sk/vyberove-konania-podla-zakona-c-5522003-zz-vykon-pr...). Uchádzači sa do výberového konania môžu prihlasovať v termíne do 10. 04. 2018 do 23.59 hod. prostredníctvom stránky www.lektoriucitelia.sk.