Vplyv sociálneho prostredia na rozvoj osobnosti dieťaťa

Vzdelávací program poskytne účasníkom vzdelávania získať kompetencie potrebné na poznanie priebehu vývinu osobnosti dieťaťa a vytvorenie podmienok jeho osobnostného rozvoja na harmonicky vyváženú osobnosť.

Číslo akreditácie: 
724/2012 - KV
Druh: