Víťazné kolektívy zo SR i ČR na Bratislavskom hrade

Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava – to bol obsah vzdelávacieho worskhopu v priestoroch Bratislavského hradu pre žiakov gymnázií z Malaciek a Dobříše z Česka 19. júna 2018. Výstava bola inštalovaná pri príležitosti stého výročia založenia Československej republiky.

Worshop pre žiakov oboch gymnázií sa konal následne po tom, čo oba tieto kolektívy zvíťazili v súťažno-vzdelávacom projekte „100 rokov Československa v našej škole. Rozprávame rodinné príbehy“. Stretnutie sa uskutočnilo v Historickom múzeu Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade, ktoré nad projektom prevzalo aj záštitu.

Žiaci mali k dispozícii pracovné listy vytvorené v spolupráci autoriek – učiteliek pre kontinuálne vzdelávanie Metodicko-pedagogického centra PaedDr. Márie Onuškovej, PaedDr. Oľgy Nestorovej a Mgr. Beaty Jurákovej. Učiteľky žiakom vysvetlili techniku práce na stanovištiach, rozdelili žiakov do skupín a po splnení úloh v pracovných listoch nasledovala záverečná reflexia.

Cieľom seminára bolo prostredníctvom interaktívnej činnosti tvorivo aktualizovať poznatky žiakov o dôležitých medzníkoch spoločných novodobých dejín Čechov a Slovákov. Na podujatí sa zúčastnilo 15 žiakov zo Slovenska, 30 žiakov z Čiech a 6 pedagógov.