V Trenčíne sa venovali manipulatívnym technikám médií

Niet pochýb, že sociálne siete a digitálne médiá sú zdrojom mnohých poloprávd, dezinformácií a konšpiračných teórií. Žiaľ vystavení sú im nielen dospelí, ale i deti a mladí ľudia. O tom, ako tieto účelové informácie a manipulatívne techniky odhaľovať, sa učitelia dozvedeli na odbornom seminári vedenom novinárom Vladimírom Šnídlom, ktorý sa v tejto oblasti dlhodobo venuje osvetovej činnosti aj medzi mládežou.

„Je fajn, ak práve novinár príde učiteľom ukázať možnosti, ako žiakov učiť kriticky vyhodnocovať informácie z digitálnych médií a sociálnych sietí. Dokáže naozaj veľmi vecne vystihnúť to podstatné, na čo by si mal človek v súčasnom informačnom svete dávať pozor, aby nenaletel médiám“ skonštatovala Miroslava Jakubeková, zástupkyňa riaditeľa DP MPC Trenčín, kde sa seminár tiež konal.

Prezentácie a rady lektora účastníkov zaujali a vyvolali viacero otázok, ktoré rozprúdili živú diskusiu. Lektor poskytol účastníkom materiály pre výučbu a ochotne vysvetľoval rozdiel medzi overenými informáciami, ktoré šíria štandardné médiá a informáciami, ktoré sa môžu vynoriť niekde z hlbín internetu a ktoré ovplyvňuje verejnú mienku a podporujú rôzne spoločenské neduhy.

Podľa slov účastníkov V. Šnídl prezentoval tému veľmi príťažlivou formou a seminár bol prínosom aj pre dospelých poslucháčov. Na záver učitelia poukázali na potrebu organizovať viac podobných atraktívnych podujatí na túto aktuálnu tému. Užitočné by bolo realizovať stretnutia priamo so žiakmi, na ktorých by lektor určite zapôsobil.