V Metodicko-pedagogickom centre sa dnes začínajú atestácie

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) prijalo 1 138 žiadostí o vykonanie atestácie k 30. 6. 2018. Po recenznom konaní sa 940 pedagogických a odborných zamestnancov zúčastní vykonania atestácií, čo predstavuje 90,5 % úspešnosť z celkového počtu prijatých žiadostí.

Proces konania atestácií sa začína 12. 11. 2018 a potrvá do 23. 11. 2018. Počas uvedeného obdobia bude v 84 atestačných komisiách v regionálnych a detašovaných pracoviskách MPC atestovať 940 pedagogických a odborných zamestnancov.

Proces atestácií pozostáva z obhajoby atestačnej práce a atestačnej skúšky.

Všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom želáme veľa úspechov pri konaní atestácií.