V centre pozornosti je kvalita odborného vzdelávania a prípravy

Zástupca Metodicko-pedagogického centra sa dňa 5. júna 2018 zúčastnil na slovensko-nemeckom odbornom seminári na tému „Prostriedky na zlepšenie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave”, ktorý sa uskutočnil v rámci projektu Unions4VET. Slovenská republika je jednou zo šiestich krajín participujúcich na tomto projekte a je v ňom zapojená od roku 2015. Podujatie bolo pripravené v spolupráci s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Na seminári boli prezentované aktivity a výsledky projektu, kritériá merania kvality podľa Európskej odborovej federácie, ale i aktuálny vývoj v oblasti odborného vzdelávania na Slovensku a skúsenosti nemeckých partnerov z oblasti duálneho vzdelávania a prípravy.

Zahraniční experti a zástupcovia škôl, inštitúcií z rezortu školstva a ďalších zainteresovaných subjektov počas seminára živo diskutovali na témy týkajúce sa zlepšovania úrovne a merania kvality odborného vzdelávania a prípravy.